Trình duyệt đang đưa bạn vào trang chính.

Vui lòng chờ hoặc bấm vào liên kết đưới đây:

Cảm ơn!"...Bọn trẻ cần có khu vườn, cần hoa cỏ, khí trời, mùi đất nồng ẩm, cần những bí mật nho nhỏ và cả phép màu để cứng cáp, lớn lên và thắp sáng thế giới u ám, buồn tủi của người lớn..."

Trong trái tim mỗi người, dù là người già hay trẻ nhỏ, đều có một Khu vườn bí mật.
Chỉ cần chăm sóc cho nó, vun xới và chăm bón cho từng gốc hoa, mùa xuân tới, khu vườn sẽ bừng sống dậy, những chồi non sẽ bắt đầu nhú lên, rồi chúng sẽ trở thành những cành, những lá, những hoa và trái, và bạn sẽ nhận ra Phép màu thực sự ở đâu.

Xin hãy đừng đóng chặt, khóa trái, bỏ mặc khu vườn diệu kỳ ấy, bạn nhé!